Month: June 2019

זכותו של ילד למשפחה

מאת AAAA-Admin / 27 ביוני 2019 /תגובותעל זכותו של ילד למשפחה

מאות מיליוני ילדים ברחבי העולם עתידים לגדול ברחובות ובמוסדות.  אחד הפתרונות הטובים ביותר למשבר זה הוא אימוץ בינלאומי.  עם זאת, האימוץ בארצות הברית ירד ב ־ 75 אחוז ב ־ 14 השנים האחרונות ואימוצים בינלאומיים ברחבי העולם צנחו ביותר מחצי.  [...]

קרא עוד

הסבר על הסכמי קשר לאחר האימוץ

מאת AAAA-Admin / 27 ביוני 2019 /תגובותעל הסכמי קשר לאחר האימוץ מוסבר

הסכם קשר לאחר אימוץ (PACA) הוא הסכם שההורים הביולוגיים חותמים עליו יחד עם ויתור האימוץ.  הוא חתום גם על ידי ההורים המאמצים.  היא מאפשרת קשרים מסוימים ומפורטים בין ההורים הביולוגיים לבין המשפחה המאמצת. מדינות מסוימות מאפשרות את ההסכמים האלה ויאכפו אותם, מדינות אחרות לא.  עמיתים [...]

קרא עוד

חקיקה פדרלית חדשה לסיוע רבייה הנתמכת על ידי AAAA

מאת AAAA-Admin / 27 ביוני 2019 /הערותעל חקיקה פדרלית חדשה לסיוע רבייה הנתמכת על ידי AAAA

נציגי AAAA התאספו לאחרונה בוושינגטון הבירה כדי לתמוך ביום הסנגור של RESOLVE.  RESOLVE היא האגודה הלאומית לאי פוריות (www.Resolve.org), התומכת בשם מיליוני האמריקאים הסובלים מאי פוריות.  נשיאת AAAA, קתרין קיף; סגנית מנהל ART, ניד'י דסאי, ונשיאת העבר, דב גוסטון, השתתפו בפגישות עם חברי קונגרס ואנשי צוות בנושא [...]

קרא עוד