Month: February 2019

זוגות נשואים באריזונה מאבדים שליטה על העוברים שלהם

מאת AAAA-Admin / 7 בפברואר 2019 /תגובות עלזוגות נשואים באריזונה מאבדים שליטה על העוברים שלהם

באוגוסט 2018 נכנס לתוקפו חוק חשוב ובעייתי ביותר בנוגע להענקת עוברים בגירושים.  א.ר.ש§ 25-318.03 מנסה למסד מי יזכה בעוברים במקרה של סכסוך בין בני זוג מתגרשים ומי יהיה אחראי לכל הילדים הנובעים מכך.  החוק מחייב את בית המשפט להתעלם [...]

קרא עוד