Month: June 2018

AAAA מאמצת החלטה בנוגע לילדי מהגרים

מאת AAAA-Admin / 12 ביוני 2018 /תגובותעל AAAA מאמצת החלטה בנוגע לילדים מהגרים

חבר הנאמנים של AAAA הצביע בפגישה האחרונה לאמץ החלטה חדשה המתנגדת להפרדת ילדים מהוריהם על ידי פקידי הגירה. החלטה זו חלה על התנגדות למיקום קבוע של ילדים אלה ללא הסכמת הוריהם או הוריהם או אלא אם כן ההשמה היא אצל קרובי משפחה. כדי לקרוא את הטקסט המלא של [...]

קרא עוד